Našim stálym zákazníkom posielame cenník tkanín pravidelne po aktualizácii.
Novým zákazníkom poskytneme cenník na vyžiadanie.