ŠPECIFIKÁCIE TKANÍN, TECHNICKÉ PODMIENKY, VYHLÁSENIA O ZHODE
A CERTIFIKÁTY POSKYTNEME NA VYŽIADANIE ZÁKAZNÍKA.