Specials

  • tienenie proti elektromagnetickému žiareniu 
  • odráža infračervené žiarenie 
  • antimikrobiálny
  • vodivý